Wat is Lean, Six Sigma en Lean Six Sigma?

Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen (Waste) te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Velen zien lean manufacturing als een verzameling gereedschappen of technieken. Anderen zien het als een filosofie, waarin de weg naar van het elimineren van verspillingen en het verkrijgen van flow, een soepele doorstroming in de productie, centraal staat. De belangrijkste hulpmiddelen zijn: Value stream mapping, Kanban, 5S, poka-yoke (voorkomen van fouten), SMED, Total Productive Maintenance, Just in time (logistiek), prioritering van taken, heijunka box, herinrichten en balanceren van de lijn (Line balancing), pullproductie, visueel management en continue verbetering in de vorm van Kaizens. Meer over de geschiedenis van Lean kun je hier vinden.

Six Sigma (zes sigma in het Nederlands) is een managementstrategie die oorspronkelijk door Motorola in 1986 in de VS ontwikkeld is.Het wordt in vele sectoren van het bedrijfsleven toegepast. Six Sigma poogt de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwijderen, om zo de variantie in de processen te reduceren. Het bestaat uit een verzameling van kwaliteitsmanagementmethoden, inclusief statistische methoden, en ontwikkelt een speciale infrastructuur van mensen binnen de organisatie (“Master Black Belts”,”Black Belts”, “Green Belts”,”Yellow Belts”, “White Belts”, “Champions”, etc.) die experts in deze methoden zijn. Elk Six Sigma-project binnen een organisatie volgt een vooraf gedefinieerde volgorde van stappen en heeft kwantificeerbare financiële doelstellingen (kostenverlaging en/of winstverbetering).

Lean Six Sigma combineert de principes Lean manufacturing en Six Sigma. Lean Six Sigma voegt twee bewezen verbetermethodes samen. Vanuit Lean worden er met name hulpmiddelen gebaseerd op best practices geboden, terwijl Six Sigma een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses verzorgt. Lean Six Sigma maakt gebruik van de DMAIC structuur die zijn oorsprong kent vanuit Six Sigma. Volgens DMAIC wordt een project opgedeeld in verschillende fases: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. In de eerste fase worden zogeheten critical to quality’s (CTQ’s) gedefinieerd. Dit zijn meetbare karakteristieken die inzicht geven in de procesprestatie. Vervolgens wordt aan hand van de metingen verder geanalyseerd naar mogelijke factoren die de CTQ’s beïnvloeden. Wanneer de invloedsfactoren en hun effect in kaart zijn gebracht kunnen daarop aansluitend verbeteracties worden getroffen. In de afsluitende fase wordt het procesbeheersingssysteem aangepast opdat het proces op het verbeterde niveau blijft presteren. In verschillende stappen zijn de meest bruikbare hulpmiddelen vanuit Lean manufacturing geïntegreerd, maar ook andere managementtheorieën zoals de theory of constraints, total quality management en total productive maintenance.

Hoe en waarmee beginnen.

Als men pas begint met Lean Six Sigma is het door de overvloed van informatie en tools vaak moeilijk om te weten waar men moet beginnen. In mijn opinie is 5S de beste tool om mee te beginnen. Gevolgd door de Verspillingen (Waste) op te sporen. Hieruit zullen al heel wat ideeën voortkomen. De problemen die men tegenkomt waarvan de oorzaken bekend zijn, kunnen eigenlijk meteen opgelost worden. Voor de problemen waarvan niet bekend is wat de oorzaken en oplossingen zijn is DMAIC de Six Sigma tool. Uit de Lean wereld kennen we ook nog de PDCA methode en deze is wat makkelijker toe te passen voor problemen waar DMAIC net wat te zwaar voor is. Als het gaat om omsteltijden van machines te verkorten is SMED de juiste tool. Als er veel storingen of korte stops optreden kan men eens naar PISA kijken. Een goede tool om te kiezen welke projecten eerst moeten gebeuren is een Project Selectie Matrix.

 

kijk ook eens op www.PresentatieTV.nl

Zoekt u een Tolk Nederlands Frans Somalisch Engels in Belgisch Limburg? Klik dan op Hibo.be